REVER ACADEMY

REVER ACADEMY

Bắt đầu với REVER ACADEMY

Cam kết làm chủ bản thân

Bạn sẽ có được các kỹ năng và phát triển các thói quen để thành công - cho bạn khả năng làm chủ bản thân.

Làm việc theo nguyên lý 80/20

Red16 xác định 20% này cho bạn, đó là hoạt động tạo ra doanh thu – tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Chuyển từ E đến P

Red16 không chỉ giúp bạn tạo dựng sự nghiệp, nó còn được thiết kế để giúp bạn phát triển kinh doanh. Red16 sẽ giúp bạn làm việc có mục tiêu và làm chủ các kỹ năng.

Loại bỏ tư duy giới hạn

Thông qua Red16, bạn sẽ học được cách chống lại những tư tưởng giới hạn và biến chúng thành hành động.

Lấy học vấn làm nền tảng

Rever tin học tập không chỉ mang lại kiến thức, mà phải mang lại nguồn doanh thu lớn cho bạn.

Sống có trách nhiệm

Red16 sẽ cung cấp cho bạn những công cụ giúp bạn phát triển và tích lũy tính trách nhiệm để trở nên thành công.

RED 16

RED16 là chính là phương pháp huấn luyện dành cho nhân viên môi giới mong muốn có được 16 giao dịch trong 1 năm, dựa trên mô hình và nền tảng công nghệ đã được chứng minh bởi các môi giới thành công nhất trong kinh doanh

4 tuần

RED HIRE

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các tài liệu cần thiết để "Xây dựng quy trình tuyển dụng" hoàn chỉnh cho doanh nghiệp bất động sản của bạn. Đảm bảo rằng bạn có thể thuê người tài năng nhất cho nhóm của bạn.

4 tuần

BLUE CX

Vượt qua mong đợi của khách hàng và mang đến trải nghiệm không thể nào quên.

4 tuần

RED 36

RED36 xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững 3 giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 36 giao dịch 1 năm.

4 tuần

SELLER

Khóa học này dạy cho bạn các kịch bản và chiến thuật của các nhà sản xuất hàng đầu trên cả hai mặt của giao dịch.

4 tuần

BUYER

Khóa học này dạy cho bạn các kịch bản và chiến thuật của các nhà sản xuất hàng đầu trên cả hai mặt của giao dịch.

4 tuần

SOI

Xây dựng và chiếm tâm trí ảnh hưởng lên quyết định bất động sản của các môi quan hệ

4 tuần

GEO FARM

Trở thành chuyên gia bất động sản và lựa chọn hang đầu trong khu vực

4 tuần

TRANSFORM

Bất động sản là ngành có chu kỳ. Những chiến thuật thay đổi để dịch chuyển theo thị trường là điều mà những lãnh đạo hàng đầu cần có để luôn tồn tại và phát triển

4 tuần

WIN-WIN

Cách thức đàm phán của những chuyên gia hang đầu trong lĩnh vực bất động sản.

4 tuần

LANGUAGE FOR SALES

Ngôn ngữ bán hàng đắc nhân tâm. Chiếm cảm tình từ cái nhìn đầu tiên.

4 tuần

Học viên nói gì

{{agent.description}}

{{agent.name}}

{{agent.job_title}}

Bài viết liên quan