REVER ACADEMY

REVER ACADEMY

Bắt đầu với REVER ACADEMY

Cam kết làm chủ bản thân

Bạn sẽ có được các kỹ năng và phát triển các thói quen để thành công - cho bạn khả năng làm chủ bản thân.

Làm việc theo nguyên lý 80/20

Red16 xác định 20% này cho bạn, đó là hoạt động tạo ra doanh thu – tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Chuyển từ E đến P

Red16 không chỉ giúp bạn tạo dựng sự nghiệp, nó còn được thiết kế để giúp bạn phát triển kinh doanh. Red16 sẽ giúp bạn làm việc có mục tiêu và làm chủ các kỹ năng.

Loại bỏ tư duy giới hạn

Thông qua Red16, bạn sẽ học được cách chống lại những tư tưởng giới hạn và biến chúng thành hành động.

Lấy học vấn làm nền tảng

Rever tin học tập không chỉ mang lại kiến thức, mà phải mang lại nguồn doanh thu lớn cho bạn.

Sống có trách nhiệm

Red16 sẽ cung cấp cho bạn những công cụ giúp bạn phát triển và tích lũy tính trách nhiệm để trở nên thành công.

Red16

Xây dựng các kỹ năng cơ bản trong sự nghiệp bất động sản. Điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn đạt ít nhất 16 giao dịch một năm.

4 tuần

Red32

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch trong một năm.

4 tuần

BlueCX

Xây dựng dịch vụ cao hơn, vượt quá mong đợi của khách hàng và mang đến cho họ trải nghiệm không thể nào quên.

4 tuần

SELLER

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

BUYER

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

RED HIRE

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

SOI

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

GEO FARM

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

TRANSFORM

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

WIN-WIN

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

LANGUAGE FOR SALES

Xây dựng kỷ luật để thiết lập thói quen. Bằng cách nắm vững ba giờ mỗi ngày tìm kiếm khách hàng tiềm năng, môi giới có thể thực hiện 32 giao dịch

4 tuần

Học viên nói gì

{{agent.description}}

{{agent.name}}

{{agent.job_title}}

Bài viết liên quan