NHỮNG HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI THÁNG 10/2022

02/11/2022

Nội dung bài viết

  Lịch hoạt động Rever Academy tháng 10/2022

  Tìm kiếm và chia sẻ những giải pháp hiệu quả giúp RVA phát triển và gắn kết với nghề môi giới. Trong tháng 10/2022 chúng tôi chia sẻ những hoạt động vô cùng đa dạng đến quý anh chị như sau:

  202210_ReverAcademy_Lich dao tao thang 10-2022.png  

  1. Khóa đào tạo Onboard - Kiến tạo giấc mơ
  👬Đối tượng: Nhân viên mới tại Rever
  📌Hình thức: Đào tạo trực tiếp
  🏬TP. Đà Nẵng: Ngày 10-11/10/2022
  🏬Tp. Hồ Chí Minh: Ngày 26-27/10/2022

  2. Khóa đào tạo RED16
  👬Đối tượng: Nhân viên kinh doanh tại Rever
  📌Hình thức: Đào tạo trực tiếp
  🏬TP. Đà Nẵng: Ngày 12-14/10/2022
  🏬Tp. Hồ Chí Minh: Ngày 17-24/10/2022

  3. Buổi chia sẻ: Review OKRs cùng OKRs Master
  👬Đối tượng: Toàn công ty
  📌Hình thức: Online qua zoom
  🏬Ngày 18/10/2022

  4. Buổi chia sẻ: Thủ thuật phân loại khách hang giúp chốt deal thành công
  👬Đối tượng: Nhân viên kinh doanh
  📌Hình thức: Online qua zoom
  🏬Ngày 25/10/2022

  ===========================

  REVER ACADEMY 

   Website: https://academy.rever.vn/

   Facebook: https://www.facebook.com/ReverAcademyVietnam

  Bài viết nội dung tương tự